Thông thường ai chuẩn bị thi TOEIC đều muốn làm toeic test trước khi đi thi thật để luyện tập với cách làm bài và xem thử mình được cỡ bao nhiêu điểm rồi. Nhưng mà Toeic test thì lấy ở đâu bây giờ? ...