Tuyển cộng tác viên triển khai hệ thống ERP3S, chiết khấu hoa hồng cao! Liên hệ sales@3stone.vn

Results 1 to 2 of 2

Thread: Quy chế hoạt động của câu lạc bộ kỹ sư

 1. #1

  Quy chế hoạt động của câu lạc bộ kỹ sư

  1. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ.


  • Câu lạc bộ có chức năng hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của các thành viên theo quy định của pháp luật.
  • Thực hiện các hoạt động, chương trình giảng dạy nhằm nâng cao năng lực ngành nghề và giới thiệu việc làm trong ngành Tự động hóa và các lĩnh vực liên quan khác.
  • Tham gia đào tạo kỹ năng nghề TĐH, góp phần hỗ trợ xã hội.
  • Là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trong nghề TĐH của các thành viên.
  • Thực hiện việc đánh giá, sát hạch trình độ của các kỹ sư Tự động hóa khi có nhu cầu.
  • Xây dựng, cập nhật nguồn thông tin chính xác về các kỹ sư đang hoạt động trong lĩnh vực Tự động hóa tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
  • Quản lý và phát triển hội viên ngày càng vững mạnh.
  • Xây dựng mối quan hệ đối với Câu lạc bộ các ngành nghề khác trong và ngoài nước, góp phần phát triển xây dựng Hội Tự động hóa Tp.HCM.
  • Triển khai, hỗ trợ thực hiện các chương trình, hoạt động do Hội Tự động hóa Tp.HCM phân công.
  • Hoạt động tuân theo Điều lệ của Hội tự động hóa TP.HCM và quy định của pháp luật nhằm thúc đẩy xã hội hóa, công nghiệp hóa đối với lĩnh vực Tự động hóa


  1. CƠ CẤU TỔ CHỨC.


  • Ban chủ nhiệm.


  • 01 Chủ Nhiệm
  • 02 Phó chủ nhiệm


  • 01 Phó chủ nhiệm phụ trách Chuyên môn
  • 01 Phó chủ nhiệm phụ trách Tổ chức


  • Ban cố vấn/ giám sát.
  • Hội viên câu lạc bộ.


  1. QUYỀN HẠN – NHIỆM VỤ


  1. BAN CHỦ NHIỆM


  • Được các thành viên CLB lựa chọn thông qua phiếu bầu và Chủ tịch Hội phê chuẩn.
  • Có trách nhiệm lập kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn của Câu lạc bộ.
  • Họp định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả hoạt động của Câu lạc bộ với Chủ tịch Hội tự động hoá TP.HCM (03 tháng/ lần).


  • Chủ nhiệm.


  • Là người chịu trách nhiệm cao nhất đối với các hoạt động của CLB trước Chủ tịch Hội Tự động hóa Tp.HCM
  • Là người được các thành viên CLB thông qua phiếu bình bầu, có năng lực quản lý, điều hành các hoạt động của CLB
  • Có trách nhiệm tổ chức Đại hội trong nhiệm kỳ hoạt động.
  • Bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các thành viên.
  • Tổ chức kết nạp thành viên mới.
  • Ra quyết định khai trừ thành viên vi phạm Quy chế hoạt động của CLB.


  • Phó chủ nhiệm – Phụ trách Chuyên môn


  • Hoạt động theo sự phân công của Chủ nhiệm CLB
  • Chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm CLB về các hoạt động của CLB liên quan đến chuyên môn (kiến thức, kỹ năng…).
  • Thay mặt CLB giải quyết, trả lời các vấn đề về chuyên môn đến các thành viên cũng như với các tổ chức ngành nghề khác khi có yêu cầu hoặc được Hội phân công.


  • Phó chủ nhiệm – Phụ trách Tổ chức.


  • Hoạt động theo sự phân công của Chủ nhiệm CLB.
  • Chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm CLB về các hoạt động của CLB liên quan đến tổ chức CLB (hoạt động giao lưu, tổ chức hội thảo chuyên đề, sân chơi cho các thành viên…).
  • Thay mặt CLB giải quyết, trả lời các vấn đề về công tác tổ chức đến các thành viên cũng như với các CLB thuộc ngành nghề khác khi có yêu cầu hoặc được Hội phân công.


  • Ban chủ nhiệm có nhiệm kỳ là 02 năm.
  • Ban chủ nhiệm: sẽ được cầu cử sau khi hết nhiệm kỳ cũ và tiến hành bầu cử nhiệm kỳ mới dựa theo tín nhiệm của các thành viên.


  1. BAN CỐ VẤN/ GIÁM SÁT


  • Được Chủ tịch Hội đề cử đến Ban Chủ nhiệm CLB.
  • Có trách nhiệm giám sát, phát hiện và thông báo các vi phạm của các thành viên cũng như Ban Chủ nhiệm CLB.
  • Tư vấn các vấn đề được Ban chủ nhiệm yêu cầu hỗ trợ.
  • Có nhiệm kỳ là 02 năm
  • Chịu trách nhiệm chính trước Ban chủ nhiệm và Chủ tịch Hội đối với hoạt động của CLB


  1. HOẠT ĐỘNG


  1. TRỤ SỞ


  • ………………………………………… ……………..


  1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG


  • Hình thức tham gia:


  • Là hội viên chính thức của Hội Tự động hóa Tp.HCM.
  • Có đơn xin tham gia CLB Kỹ sư và được Ban chủ nhiệm CLB thông qua.
  • Nếu không còn tham gia thì phải có đơn xin rút lui và được Ban chủ nhiệm CLB thông qua.


  • Hình thức hoạt động:


  • Hoạt động Online:


  • Thành lập diễn dàn và thực hiện hỗ trợ Online
  • Xây dựng mô hình hỗ trợ 24/7: các kỹ sư tại nhà máy, phân xưởng khi gặp sự cố chỉ cần đưa thông tin lên diễn đàn và sẽ có người hỗ trợ kỹ thuật.
  • Tìm kiếm, lưu trữ tài liệu: Nguồn tài nguyên về kiến thức Tự động hóa.
  • Giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thông qua diễn đàn, Facebook…
  • Sắp xếp người hỗ trợ thường trực: trả lời những thắc mắc/ viết bài/ bảo trì diễn dàn.


  • Hoạt động Offline:


  • Xây dựng các buổi hội thảo chuyên đề nhằm cập nhật, trao đổi kiến thức giữa các thành viên.
  • Thực hiện Training kỹ thuật về một số dòng sản phẩm như: PLC/HMI/SCADA, E&I,.., kỹ thuật đo lường, cảm biến nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức.
  • Hỗ trợ, thực hiện các yêu cầu, dự án chuyên môn được Hội Tự động hóa Tp.HCM yêu cầu, bàn giao.
  • Các hoạt động khác: giao lưu sinh viên, phong trào thể thao….
  • Họp mặt định kỳ 1 tháng/ lần.


  1. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG


  • Nguồn ngân sách thu/chi/ hoạt động của CLB trích từ hội Tự Động Hóa HCM.


  1. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


  • Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Thành viên CLB Kỹ sư có trách nhiệm thi hành Quy chế này.
  • Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này do Đại hội toàn thể thành viên CLB đóng góp ý kiến và báo cáo Chủ tịch Hội chuẩn y  TM. CÂU LẠC BỘ KỸ SƯ
  CHỦ NHIỆM CLB

 2. #2
  hình như vẫn chưa có thông báo họp mặt phải ko anh?

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •