chuyên nhập khẩu và phân phối các sản phẩm, thiết bị phục vụ cho hệ thống điều khiển tòa nhà, nhà máy dược, bệnh viện, phòng sạch, điều khiển hệ thống điều hòa không khí...

Xem thêm chi tiết tại đây