Ngoài ra, quản lý cần phải thể hiện việc lắng nghe nhân viên, hỏi nhân viên nếu gặp tình huống như vậy thì có lặp lại hay không. Cần nhân viên hiểu điều chỉnh hành động phù hợp với tiêu chuẩn chung và mong đợi. Trong kỳ đánh giá thành tích , nhân viên và cấp trên cần ngồi lại với nhau đưa ra phản hồi cụ thể và phù hợp với các tình huống, sự kiện đã xảy ra trong năm. Đó là ý kiến của Trần Ngọc Bích, Phó giám đốc nhân sự của công ty Tân Hiệp Phát

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhân thân về cô gái Trần Ngọc Bích này nhé. Xem chi tiết: https://goo.gl/XhNzCQ

Ngoài ra. Bạn còn biết gì thêm về thôngt in cô gái Trần Ngọc Bích này nữa. xem video và bài viết dưới đây sẽ hiểu https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=LeVb6oZVA7s