Không thể nào phủ nhận được sức hút của TOEIC hiện nay, khi mà các doanh nghiệp và các trường đại học đều yêu cầu chứng chỉ này.

Một trong những nguồn cung cấp kiến thức về kỳ thi TOEIC tương đối đáng tin cậy đó là những quyển tài liệu TOEIC. Và một trong những quyển sách nổi tiếng nhất là ETS TOEIC.

Mình sẽ chia sẻ với mọi người một số quyển sách học TOEIC hữu ích cho việc học thi TOEIC phù hợp với trình độ của mỗi người.

Sách học TOEIC dành cho người mới bắt đầu học TOEIC:
+ Big Step TOEIC 1
+ Starter TOEIC
+ ABC TOEIC
+ Very Easy TOEIC

Giáo trình TOEIC dành cho các bạn có mức độ trung cấp trở lên
+ Tactics for TOEIC
+ Big Step TOEIC 2 & 3
+ Tomato TOEIC
+ Hacker TOEIC
+ Target TOEIC
+ Longman TOEIC
+ TOEIC Analyst

Tài liệu TOEIC sử dụng để chuyên luyện tập đề thi thử:
+ ets toeic
+ Economy TOEIC
(2 quyển này để cực chuẩn và sát với đề thi thật TOEIC)