Hiện nay thì chứng chỉ ngoại ngữ thông dụng để đánh giá khả năng nghe và đọc của người đi làm là TOEIC 2 kỹ năng: nghe và đọc. Tuy nhiên, kỳ thi TOEIC vẫn có bài thi cho đầy đủ 4 kỹ năng là nghe, nói, đọc, viết. TOEIC 4 kỹ năng giúp đánh giá hoàn chỉnh khả năng sử dụng ngoại ngữ trong cuộc sống và môi trường công sở của người dự thi.

Bài thi TOEIC 4 kỹ năng thử thách trình độ ngoại ngữ một cách toàn vẹn qua các bài thi: nghe, nói, đọc, viết; trong đó số điểm tối đa là 990 cho bài nghe và đọc, 400 cho bài nói và viết. Nội dung bài thi TOEIC 4 kỹ năng sẽ tập trung vào môi trường sinh hoạt và làm việc theo chuẩn quốc tế.

TOEIC dạng bài 4 kỹ năng có cấu trúc đề thi phần nghe và đọc tương tự với kỳ thi TOEIC 2 kỹ năng. Tuy nhiên, phần thi nói và viết thì lại có cấu trúc đề đặc biệt của riêng mình, và thang điểm cũng được điều chỉnh lại để phù hợp với cấu trúc đề thi. Trong đó, bài thi nói bao gồm 11 câu hỏi và bài thi viết sẽ có 8 câu.

Trong bài thi nói của kỳ thi TOEIC hình thức 4 kỹ năng thì câu hỏi số 1-2 đánh vào phát âm, trọng âm của từ vựng và ngữ điệu cả câu. Các câu số 3-11 sẽ kiểm tra từ vựng, ngữ pháp kèm theo tính liên kết ý tưởng sao cho phù hợp với nội dung. Đối với bài thi viết, câu hỏi từ 1-5 sẽ tập trung vào từ vựng, tính liên kết với bức tranh có sẵn. Câu hỏi từ 6-7 đánh giá ngữ pháp và độ phức tạp ý tưởng. Cuối cùng, câu hỏi số 8 sẽ xoáy vào tất cả các kỹ năng đã nêu trên.

So với bài thi TOEIC 2 kỹ năng, bài thi TOEIC dạng bài 4 kỹ năng có thêm bài thi nói và viết, và thang điểm của hai bài thi này là không giống nhau. Trong bài thi viết, các câu từ 1-5 có số điểm tối đa là 3 điểm, câu 6-7 có số điểm trong khoản 0-4 điểm, và câu số 8 có số điểm là từ 0-5 điểm. Còn trong với bài thi nói thì với các câu hỏi từ 1 đến 9 sẽ có thang điểm từ 0-3 điểm, câu hỏi 10, 11 có thang điểm từ 0-5 điểm.

Bài thi toeic 4 kỹ năng là bài thi kiểm tra kiến thức tiếng Anh khá đầy đủ, do đó chứng chỉ này được một số nhà tuyển dụng đánh giá cao hơn so với bằng TOEIC 2 kỹ năng. Bên cạnh đó, độ khó của bài thi là không quá căng như các chứng chỉ tiếng Anh kiểm tra 4 kỹ năng khác như IELTS hay TOEFL.
Dù vậy, hiện nay số lượng nhà tuyển dụng hay trường học đòi hỏi bằng TOEIC 4 kỹ năng vẫn còn ít, nên nhu cầu thi là chưa nhiều. Về lệ phí thi, TOEIC hình thức 4 kỹ năng cho bài thi TOEIC Nói & Viết sẽ tốn 80 USD, tương đương với 1.860.000 VNĐ.