[CẦN TÌM]
▶ Tính năng
1) Hỗ trợ phần điều khiển PLC bên ngoài bằng cách sử dụng cổng mở rộng AGV
2) Tích hợp chip âm thanh trong AGV Main BOARD / Hướng dẫn, tiến bộ và cảnh báo được xây dựng.
3) Cổng giao tiếp (6) - Hướng dẫn cảm biến / PLC / ZiGbee / Barcode / Direct / Dùng làm cổng mở rộng.
4) Hỗ trợ giao tiếp RF không dây với mô đun RF.
5) Bao gồm việc hấp thụ nhiễu giữa các thiết bị không dây RF gắn kết (với ăngten) có sẵn 70M.
1. Main Processor (ARM or AVR )
System Main Control Process.
Motor Control, Communication Control, PGA Control.
2. FPGA Logic PLD
I/O Expander PLD.
Motor Control Logic , I/O Control Logic.
3. Motor Control Logic
Motor Driver Control Interface.
Motor Driver Signal Interface.
4. Serial Interface
RS-232 Buffer & Interface.
5. Display
Set Part
Main Board Display.
Main Board Control Input KEY Unit.
Main Board 각종 기능 설정 / 표시.
6. Power Unit
Source 24Volt 공급 --> Switching Power.
5 Volt / 3.3 Volt.
7. Guide Sensor
Interface
Guide Sensor Communication Interface.
RS-422.
Contact: 094.5151275
website: www.immall.vn

Click image for larger version. 

Name:	product2_2_img3.jpg 
Views:	16 
Size:	22.2 KB 
ID:	1059