Hiện nay, khi nói đến kỳ thi TOEIC thì ta thường nghĩ đến hai loại bài thi, là TOEIC 2 kỹ năng và TOEIC 4 kỹ năng. TOEIC 2 kỹ năng là kỳ thi TOEIC phổ biến, thử thách khả năng nghe và đọc của thí sinh. TOEIC 4 kỹ năng sẽ đánh giá toàn vẹn 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết của người dự thi.


Bài thi TOEIC 4 kỹ năng thử thách trình độ ngoại ngữ một cách toàn vẹn qua các bài thi: nghe, nói, đọc, viết; trong đó số điểm tối đa là 990 cho bài nghe và đọc, 400 cho bài nói và viết. Nội dung bài thi TOEIC 4 kỹ năng sẽ xoay quanh môi trường sinh sống và làm việc chuyên nghiệp quốc tế.

Trong đề thi TOEIC nói chung thì có sự khác biệt lớn giữa loại 2 kỹ năng và loại 4 kỹ năng. Sự khác nhau đó nằm ở phần thi nói và viết - phần thi không có trong TOEIC 2 kỹ năng. Trong khi cấu trúc phần thi nghe và đọc là tương tự nhau, thì TOEIC dạng bài 4 kỹ năng khác biệt hơn với 11 câu hỏi trong bài thi nói và 8 câu hỏi trong bài thi viết.

Trong bài thi nói của kỳ thi TOEIC hình thức 4 kỹ năng thì câu hỏi số 1-2 đánh vào phát âm, trọng âm của từ vựng và ngữ điệu cả câu. Các câu số 3-11 sẽ kiểm tra từ vựng, ngữ pháp cũng như khả năng liên kết ý tưởng sao cho phù hợp với nội dung. Đối với bài thi viết, câu hỏi từ 1-5 sẽ thử thách từ vựng, tính liên kết với bức tranh có sẵn. Câu hỏi từ 6-7 đánh giá ngữ pháp và độ phức tạp ý tưởng. Cuối cùng, câu hỏi số 8 sẽ xoáy vào tất cả các kỹ năng đã nêu trên.


So với bài thi TOEIC 2 kỹ năng, bài thi TOEIC hình thức 4 kỹ năng có thêm bài thi nói và viết, và thang điểm của hai bài thi này là không giống nhau. Trong bài thi viết, các câu từ 1-5 có số điểm tối đa là 3 điểm, câu 6-7 có số điểm trong khoản 0-4 điểm, và câu số 8 có số điểm là từ 0-5 điểm. Còn trong với bài thi nói thì với các câu hỏi 1-9 sẽ có thang điểm từ 0-3 điểm, câu hỏi 10, 11 có thang điểm từ 0-5 điểm.

So với bài thi TOEIC 2 kỹ năng thì bài thi toeic 4 ky nang có thể phản ánh cả 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Từ đó nói lên được chính xác hơn khả năng tiếng Anh toàn diện của người học. Vì lý do đó, TOEIC 4 kỹ năng được một số nhà tuyển dụng đánh giá cao hơn.
Tuy nhiên bên cạnh đó thì TOEIC dạng bài 4 kỹ năng cũng có lệ phí thi cao hơn ( 1.860.000 VNĐ ) so với bài thi TOEIC 2 kỹ năng ( 800.000 VNĐ ). Bên cạnh đó, vì hiện tại thì số lượng các công ty hay trường học đòi hỏi bằng TOEIC dạng này là chưa nhiều, nên nếu thi cả 4 kỹ năng thì cũng chưa phải là nhu cầu quá cần thiết.