Mình cần tìm Vòng bi mã 60/22 của hãng NSK giá tốt.

Ai có thông tin thì pm mình nhé.

Raceway Ring Shape Ball
Inner/Outer Ring Material [Steel] Steel
Bearing Type Open Type
Outer Ring Type Flat
Precision (JIS) Grade 0
I.D.(Ø) 22
O.D.(Ø) 44
Width(mm) 12
Basic Dynamic Load Rating(N) 9400
Max. Allowable Rotational Speed(rpm) 17000
Specifications, Environment Standard
Load Direction Radial

http://jyw-bearing.com/
http://immall.vn/

Click image for larger version. 

Name:	6902ZZBearing-2.jpg 
Views:	9 
Size:	23.0 KB 
ID:	1100