Điều 1. Ký danh của thành viên không được sử dụng ký tự đặc biệt hoặc không rõ ràng như: yutuyfhbj54987, ADV0004035, xxxxxxx, jjkljdjhfjh...

Điều 2. Những bài viết và hình ảnh bị cấm khi gửi lên diễn đàn


  1. Tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  2. Tuyên truyền, kích động bạo lực; truyền bá lối sống dâm ô, đồi trụy, hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục.
  3. Tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định.
  4. Vi phạm pháp luật VN.


Điều 3. Mỗi thành viên phải chịu trách nhiệm về nội dung bài viết gửi lên diễn đàn.

Điều 4. Không gửi 2 bài có cùng một nội dung hoặc gửi bài có nội dung không liên quan đến đề tài tham gia. Không gửi những thông tin hay website nhiễm virus.

Điều 5. Những bài viết quảng cáo, rao vặt và giới thiệu trang web mới


  1. Không gửi bài bên ngoài mục "Mua bán - Rao vặt".
  2. Không gửi 2 bài cùng nội dung hay nội dung tương tự.Điều 6. Những bài viết đưa lên diễn đàn


  1. Bắt buộc phải gõ tiếng Việt có dấu và dùng đúng ngôn ngữ tiếng Việt, không gửi bài viết toàn bằng chữ nước ngoài, không dùng những từ không rõ nghĩa như: pà, wa, ặc, rùi...
  2. Những bài viết copy từ trang web khác bắt buộc phải chú thích nguồn dẫn bằng cách copy URL và dán vào cuối bài.


Điều 7. Nếu thành viên vi phạm những điều trên, Ban quản trị có nhiệm vụ nhắc nhở. Nếu thành viên không sửa chữa hoặc không có lý do chính đáng mà tái phạm lần nữa thì sẽ bị xóa tên trên diễn đàn.

Điều 8. Bài viết vi phạm những điều trên, sẽ được chuyển vào thùng rác hoặc xóa ngay mà không cần thông báo trước.

BAN QUẢN TRỊ