Để phân loại PLC có nhiều cách, sau đây là 02 cách phổ biến

Về hình dạng
Có hai kiểu cơ cấu thông dụng với các hệ thống PLC là kiểu

  • hộp đơn và kiểu modul nối ghép. Kiểu hộp đơn thường được sử dụng cho các thiết bị điều khiển lập trình cỡ nhỏ và được cung cấp dưới dạng nguyên chiếc hoàn chỉnh.
  • Kiểu modul ghép nối: gồm nhiều modul riêng cho bộ nguồn, CPU, cổng vào/ra.... được lắp trên thanh ray. Kiểu này có thể sử dụng cho các thiết bị lập trình ở mọi kích cỡ.Về số lượng các đầu vào/ra
Căn cứ vào số lượng các đầu vào/ ra, ta có thể phân PLC thành bốn loại sau:

  • Micro PLC là loại có dưới 32 kênh vào/ ra
  • PLC nhỏ có đến 256 kênh vào/ ra
  • PLC trung bình có đến 1024 kênh vào/ ra
  • PLC cỡ lớn có trên 1024 kênh vào/ra.

...

Xem thêm tài liệu kèm theo

Phân loại PLC.pdf