Chuẩn IEC 61850-xu hướng mới trong các trạm biến áp. Tìm hiểu về đòi hỏi thực tiễn dẫn đến tiêu chuẩn IEC 61850-90-5, khái quát của công nghệ, những thỏa thuận mới được thực hiện, kết quả thử nghiệm bước đầu trong ngành điện, độ tin cậy của UDP/IP. Tìm hiểu về chuẩn IEC-61850: http://safenergy.com.vn/Ung-dung/Gia...1850-90-5.aspx