Tại sao cần sử dụng hệ thống SCADA trong ngành nước và xử lý nước

Đối với các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp nước sạch, việc nâng cao hiệu quả trong vận hành nhà máy sản xuất và hệ thống cung cấp nước sạch là một đòi hỏi cấp bách nhằm đến các mục tiêu:


  • Đảm bảo chất lượng nước;
  • Quản lý lượng nước khai thác và lượng nước tiêu thụ;
  • Vận hành và quản lý hệ thống máy móc thiết bị;
  • Quản lý hệ thống đường ống cung cấp nước.


Việc ứng dụng công nghệ SCADA nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành sản xuất và cung cấp nước sạch, giảm chi phí và nâng cao tính bảo mật.


Lợi ích mang lại khi sử dụng hệ thống SCADA trong ngành nước và xử lý nước

Điều khiển và giám sát trạng thái, thu thập và lưu trữ các thông số của các thiết bị, máy móc, phân tích đảm bảo chất lượng sản phẩm. Tự động thu thập quản lý số liệu: lưu trữ, phân tích, đánh giá các dữ liệu sản xuất một cách dễ dàng, phục vụ cho việc lập kế hoạch sản xuất;

Giảm chi phí:


  • Cấu trúc phần cứng đơn giản: tiết kiệm không gian nhà xưởng cho việc thi công tủ điện do đó làm giảm chi phí xây dựng;
  • Hệ thống có tính năng mở: thuận lợi cho việc mở rộng hệ thống, có thể sử dụng các thiết bị của nhiều nhà cung cấp khác nhau;
  • Có thể vận hành hệ thống từ nhà quản lý trung tâm: thuận lợi cho việc lập cấu hình, bảo quản và vận hành, giảm chi phí nhân công.


Bảo mật và phân quyền sử dụng hệ thống, cảnh báo và báo cáo lỗi xảy ra tại các thiết bị, máy móc.ST