Giải pháp của Wonderware thường áp đặt những yêu cầu phức tạp về kiến trúc phần mềm. HMI InTouch trực quan của Wonderware, kết hợp với Wonderware System Platform dựa trên ArchestrA có vị trí duy nhất để phù hợp với những mục tiêu trên.

Giải pháp xây dựng trên công nghệ ArchestrA có lợi thế từ một kiến trúc phần mềm đơn lẻ, hệ thống mở và có thể mở rộng mà có thể kết nối tới hầu hết các hệ thống tự động hóa, đơn vị đầu cuối từ xa (RTU), thiết bị điện tử thông minh (IED), bộ điều khiển khả trình (PLC), cơ sở dữ liệu, lịch sử hoặc hệ thống doanh nghiệp đang sử dụng hiện tại. Tính mở tự nhiện của nền tảng này cho phép người dùng có thể mở rộng hệ thống hiện có của họ mà không cần phải mua phần cứng mới hoặc hệ thống điều khiển.

Ứng dụng phân tán theo địa lý, từ một vài tram tới một triệu I/O và từ nút đơn tới hàng trăm trạm, có thể thi hành nhanh chóng và bảo mật.

Lợi ích


 • Dễ dàng sử dụng và thực hiện
 • Dễ dàng cấu hình, bảo trì đơn giản
 • Tính bảo mật và sẵn sàng cao
 • Khả năng mở rộng không giới hạnKhả năng


 • HMI trực quan và hệ thống SCADA phân tán theo địa lý
 • Phát triển và bảo trị dựa trên mẫu
 • Quản lý triển khai và sửa đổi ứng dụng từ xa
 • Cấp độ bảo mật dữ liệu tích hợp với hệ thống
 • Định nghĩa cảnh báo dễ dàng và linh hoạt
 • Thu thập và phân tích dữ lieeuj cho hệ thống mới cũng như hiện có
 • Tạo báo cáo một cách dễ dàng
 • Truy cập mở tới dữ liệu lịch sử


ST