Dear all,

Admin thay mặt bạn Hiếu gửi thông tin nhờ các bạn cập nhật thông tin đăng ký vào các nhóm tại đây để sẽ có bạn tổng hợp lại danh sách cho dễ dàng và phù hợp với mong muốn của các bạn nhé.

Và đồng thời các bạn phải đăng ký thông tin và nhóm cho đúng theo yêu cầu để đảm bảo chất lượng và năng lực của mỗi người khi tham gia vào trong nhóm.

1/ Nhóm các bạn đăng ký phải thuộc phần các bạn đang làm/học hoặc liên quan, đồng thời không đăng ký trái chiều nhé.

2/ Nội dung thông tin các bạn cập nhật phải đầy đủ theo Form đăng ký đã gửi cho Văn Phòng Hội hay Ban chủ nhiệm CLB.

3/ Các bạn là nhóm trưởng sẽ khởi tạo thông tin và gửi hồ sơ về để Set làm Mod của Room trong các nhóm cho phù hợp.

4/ Các bạn nhóm trưởng chuẩn bị kế hoạch hoạt động của nhóm trong năm 2015.

5/ Tháng 9/2015 sẽ tổ chức đại hội lần II với họp mặt của tất cả mọi thành viên. Đề nghị các bạn sắp xếp thời gian đó tránh vắng mặt nhé. Khi đó sẽ chính thức bầu chọn lại Ban chủ nhiệm mới nên các bạn cố gắng tham gia đầy đủ.

6/ Mọi thông tin đăng ký thông tin nhóm đều gửi vào bài viết này thôi nhé, không gửi ở bất kỳ đâu để tiện cho việc tổng hợp.


Thân chào và cám ơn tất cả mọi người.