Hình ảnh buổi training PLC & Điện nguồn cơ bản ngày 25/04/2015
_MG_8102.jpg_MG_8104.jpg_MG_8106.jpg_MG_8107.jpg_MG_8112.jpg